Välkommen till Nilssons Entreprenadmaskiner HB

Nilssons Entreprenadmaskiner HB är ett entreprenadföretag som funnits i branschen sedan 1967. Vi kallas i folkmun ofta för Nilssons. Vårt primära arbetsområde är Hudiksvall och Nordanstig.

Många av våra arbeten får vi genom Grävkonsult som vi kört för länge.

Vi är medlemmar i Maskinentreprenörerna (ME). Vi säljer diverse brunnar, matjord,
VA-detaljer, plattor, grus, krossmaterial och fiberduk m.m.
Inom företaget finns följande kompetens: Arbete på väg, EBR. ADR, Räddning på väg, Trafiksäkerhet & miljö och utmärkningsansvar.
Vi ser till att hålla oss uppdaterade och utbildar oss ofta

Vi utför de vanligast förekommande entreprenadarbeten:

- Husgrunder

- Fjärrvärme/kyla

- Dikesrensning

- Snöröjning

- Grundisolering

- Dränering

- Plattläggning

- Vägbygge

- VA-arbeten

- Planering

- Trekammarbrunn

- Stolparbeten

- Sandning / saltning

- Kabelarbeten

- Vägrenhållning

- Vattning

- Sopning      

Väl utförda arbeten genom åren har gett oss många nöjda referenskunder.  NCC, Relacom, Eltel, Nordanstigs Kommun, Hudiksvalls Kommun, Mittsverige vatten, Hudiksvalls Entreprenad, PEAB och diverse lokala företag och privatpersoner